HOTEL SARA
柏インター

 
▶ MENU

Googleインドアビュー(360度の客室写真)

投稿日:2017年12月4日

■211号室 露天スイート

■219号室 ジュニアスイート

■207号室 ジュニアスイート

■220号室 スーペリア